012 555 16 59         
     
Ağıllıev Sistemləri
      İdarəetmə Paneli
      İşıq İdarəetməsi
      Pərdə İdarəetməsi
      Temperatur İdarəetməsi
      Audio/Video İdarəetməsi
      Şlüzlər və Aksesuarlar
      Simsiz - RF Aktuator
Video İzləmə Sistemləri
      Analoq Kameralar
      IP-HD Kameralar
      H.264 DVRlar
      NVRlar
      HİBRİD DVRlar
Təhlükəsizlik Sistemləri
      Siqnalizasiya Paneli
      Siqnalizasiya Sensorları
      Siqnalizasiya Aksesuarları
Qapı Giriş Sistemləri
      Domofon Sistemləri
      Aksesuarlar
       Etibarlı Mühafizə

İnsanların fikirlərini əhəmiyyət sırasına görə listələsək, yaşamaq üçün zəruri, fizioloji ehtiyacların dərhal arxasında təhlükəsizlik ehtiyacının gəldiyini görərik. İnsanlar hər mühitdə özlərini etibarda hiss etmək istəyirlər. Etibarlı təhlükəsizliyin təmin edilməsi isə ən öndə duran məsələdir.

Təhlükəsizlik İdarəetmə Sistemi ilə bütün narahatlığınızdan xilas ola bilərsiniz, çünki həyat və iş sahələriniz 7/24 vəzifə başındakı bir Mühafizəçi tərəfindən diqqətlə izlənilir.

Təhlükəsizlik İdarəetmə Sistemi ilə oğru, yanğın, su axını kimi mənfiliklərə qarşı alınan bütün tədbirlər yığcam bir quruluş qazanır və tam bir güvən mühiti yaradılmasını təmin edir.

Təhlükəsizlik İdarəetmə Sistemi, siren səsləndirilməsi, həyəcan xidmət mərkəzlərinin axtarışı, regional təhlükəsizlik orqanlarına və əvvəldən təyin olunan şəxslərə xəbər vermə kimi təsirlərin yanında, evdəki bütün işıqları yandırmaq kimi qeyri-adi bacarıqlara da sahibdir.


PARTNİYORLAR
KNX/EİB
VİDEOCOM
GKB Security
ELEKTRON Security
PARADOX
ComfortClick
IRule
AĞILLI EV
İşığa Əmr Edin!
Günəş İşığı İlə Qalxın!
Bahar Əhval-Ruhiyyəsi
İstəkləriniz Yerinə Yetsin!
Möcüzələr Diyarında Yaşayın!
Enerjinizi Sevdiklərinizə Saxlayın!
Mərkəzi İdarəetmə Sistemi
Etibarlı Mühafizə
TƏHLÜKƏSİZLİK
Kamera
Siqnalizasiya
Domofon
Girişə Nəzarət
HAQQIMIZDA
Biz Kimik?
Fəaliyyətimiz
Məqsədimiz
Əməkdaşlıq
  012 555 16 59