012 555 16 59         
     
Ağıllıev Sistemləri
      İdarəetmə Paneli
      İşıq İdarəetməsi
      Pərdə İdarəetməsi
      Temperatur İdarəetməsi
      Audio/Video İdarəetməsi
      Şlüzlər və Aksesuarlar
      Simsiz - RF Aktuator
Video İzləmə Sistemləri
      Analoq Kameralar
      IP-HD Kameralar
      H.264 DVRlar
      NVRlar
      HİBRİD DVRlar
Təhlükəsizlik Sistemləri
      Siqnalizasiya Paneli
      Siqnalizasiya Sensorları
      Siqnalizasiya Aksesuarları
Qapı Giriş Sistemləri
      Domofon Sistemləri
      Aksesuarlar
Video İzləmə Sistemi

CCTV (Qapalı dövrə TV sistemi) Kamera Təhlükəsizlik sistemləri, təhlükəsizliyin təmin edilməsi və pis niyyətli cəhdlərin qarşısının alınması baxımından ən təsirli üsul olaraq önə çıxır. Bu sistemlər sayəsində, strukturlar içində bir çox bölgə, eyni anda izlənilərək qorunur. Eyni anda izlənilən bütün fəaliyyətlər yazılır.

Uzaqdan izləmə imkanı verən sistem, məsafələrin gətirdiyi dezavantajı aradan qaldıraraq ola biləcək təhlükələrin sürətlə qəbul edilməsini və sürətli bir şəkildə müdaxilə edilməsini təmin edir.

CCTV Kamera Təhlükəsizlik sistemləri sayəsində

• 24 saat ərzində hər hərəkət müşahidə edilərək yazılır;

• Qapılardan girən-çıxanlar izlənilir;

• Pis niyyətli təşəbbüs ya da təhlükə yaradan hadisələrə zamanında müdaxilə edilə bilir;

• Oğurluq hadisələrinin izlənilib yazılması sayəsində günahkar tez tapılır;

• İş yerlərinin və işçilərin performansları qiymətləndirilir;

• İstehsalı və işləyən avadanlıqları nəzarətdə saxlayır.

 

PARTNİYORLAR
KNX/EİB
VİDEOCOM
GKB Security
ELEKTRON Security
PARADOX
ComfortClick
IRule
AĞILLI EV
İşığa Əmr Edin!
Günəş İşığı İlə Qalxın!
Bahar Əhval-Ruhiyyəsi
İstəkləriniz Yerinə Yetsin!
Möcüzələr Diyarında Yaşayın!
Enerjinizi Sevdiklərinizə Saxlayın!
Mərkəzi İdarəetmə Sistemi
Etibarlı Mühafizə
TƏHLÜKƏSİZLİK
Kamera
Siqnalizasiya
Domofon
Girişə Nəzarət
HAQQIMIZDA
Biz Kimik?
Fəaliyyətimiz
Məqsədimiz
Əməkdaşlıq
  012 555 16 59