012 555 16 59         
     
Ağıllıev Sistemləri
      İdarəetmə Paneli
      İşıq İdarəetməsi
      Pərdə İdarəetməsi
      Temperatur İdarəetməsi
      Audio/Video İdarəetməsi
      Şlüzlər və Aksesuarlar
      Simsiz - RF Aktuator
Video İzləmə Sistemləri
      Analoq Kameralar
      IP-HD Kameralar
      H.264 DVRlar
      NVRlar
      HİBRİD DVRlar
Təhlükəsizlik Sistemləri
      Siqnalizasiya Paneli
      Siqnalizasiya Sensorları
      Siqnalizasiya Aksesuarları
Qapı Giriş Sistemləri
      Domofon Sistemləri
      Aksesuarlar
 

Kim o..?

Hal-hazırda ən əhəmiyyətli təhlükəsizlik mövzularından biri də kimə qapı açılacağı sualıdı. Qapını döyən bildiyiniz biri də ola bilər, pis niyyətli biri də... Görmədən, səsini eşitmədən necə bilə bilərsiniz kimdir O? Bu naməlumluğu aradan qaldırmanın və özünüzü zəmanət altına almanın ən asan yolu, qapıya gələn tanımadığınız kəsləri daha evinizə girmədən dayandırmaqdır.

Videofon sistemləri, xüsusilə evlərdə, iş yerlərində, təhlükə qapıdan içəri girmədən durdurabilmə imkanı verərək təhlükəsizlik baxımından olduqca böyük üstünlük təmin edir. Bu sistemin əsas üstünlüyü isə, "Kim o?" demədən kimsəyə qapını açmamaq intizamını öyrədir.

Kiçik evlərdən, böyük həyət sahələrinin təhlükəsizlik ehtiyacını qarşılayacaq ölçüdə sistemlərə müxtəliflik göstərən Videofon sistemləri, risk analizləri və tələbləriniz istiqamətində hazırlanıb.

Sistem - edilən sazlanma sayəsində, evlərdə ziyarətçi ilə ev sahibi arasında, evlərdə otaq sakinləri, qapıçı və ziyarətçi arasında ünsiyyəti təmin edir.


PARTNİYORLAR
KNX/EİB
VİDEOCOM
GKB Security
ELEKTRON Security
PARADOX
ComfortClick
IRule
AĞILLI EV
İşığa Əmr Edin!
Günəş İşığı İlə Qalxın!
Bahar Əhval-Ruhiyyəsi
İstəkləriniz Yerinə Yetsin!
Möcüzələr Diyarında Yaşayın!
Enerjinizi Sevdiklərinizə Saxlayın!
Mərkəzi İdarəetmə Sistemi
Etibarlı Mühafizə
TƏHLÜKƏSİZLİK
Kamera
Siqnalizasiya
Domofon
Girişə Nəzarət
HAQQIMIZDA
Biz Kimik?
Fəaliyyətimiz
Məqsədimiz
Əməkdaşlıq
  012 555 16 59